Over René Peeters

Ervaring


 • Landelijk kwartiermaker samenwerking Jeugd, zorg en onderwijs
 • Voorzitter Hoofdbestuur Humanitas 
 • Lid Raad van Advies Onderwijsinspectie
 • Wethouder Almere 2010-2018 Jeugd, onderwijs, WMO, sport, innovatie 
 • Algemeen directeur stichting voor basisonderwijs;
 • Hoofd onderwijs deelgemeente Amsterdam
 • Voorzitter gezamenlijke schoolbesturen in Amsterdam;
 • Voorzitter Samenwerkingsverband;
 • Directeur basisschool
 • IKC-ontwikkeling;
 • Samenwerking zorg , JGZ en onderwijs;
 • Leiding gegeven aan vernieuwing in het  basisonderwijs;
 • Voorzitter Stichting Opvoeden.nl;
 • Lid RvT (V)SO Orion-AmsterdamMijn missie

Opmaat en Groei

Zorgt voor de volgende stap in:

Opmaat: Jonge Kind, JGZ, Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk en

Groei: Onderwijs, Passend Onderwijs, Samenwerkingsverbanden, Jeugd(zorg) en gespecialiseerd in het verbinden van deze domeinen: IKC, onderwijs-jeugdzorgarrangementen.Meer informatie ...

René Peeters in het Stadhuis van Almere

Curriculum vitae René Peeters

Naam: René H.M. Peeters

Titel: MES (Master of Educational Superintendency)

Plaats: Almere

E-mail: rp@opmaatengroei.nl 


Werkervaring:

1 februari 2018 - heden : Onderzoek geldstromen Passend Onderwijs VO  Lelystad

1 september 2018 - heden  procesbegeleider samenwerking AWBR (onderwijs)-AKROS (kinderopvang) -Amsterdam

1 juli 2018 -   landelijk kwartiermaker namens 18 partijen 

onderwijs, zorg en jeugdzorg. Oa VWS, OCW, PO-raad, VO-raad, jeugdzorg NL,

Samenwerkingsverbanden enz.

31 mei 2018 – heden: voorzitter hoofdbestuur Humanitas


20-05-2014 tot 1 juni 2018

 • Wethouder Jeugd(zorg), Maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs, sport, gezondheidszorg, innovatie, bestuurlijke vernieuwing
 • Gemeente Almere

27-05-2010 tot 20-05-2014

 • Wethouder Jeugd,Onderwijs Sport, sociaal cultureel werk
 • Gemeente Almere

17 09 2007 - 27-05-2010

Algemeen Directeur Stichting Amsterdam West Binnen de Ring (openbaar basisonderwijs)

 • voorzitter federatie openbaar onderwijs Amsterdam ( 2005-2009)
 • vanaf 2009 voorzitter Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam /woordvoerder
 • (208 basisscholen in Amsterdam) 
 • vanaf 2009 voorzitter Samenwerkingsverband West (WSNS)

16 08 2004 - 17 09 2007

Bestuursmanager openbaar onderwijs Zeeburg, Amsterdam met als bijzonderheden:

 • voorbereiding verzelfstandiging en schaalvergroting met openbaaronderwijs Amsterdam Oost (In deze periode basisschool Laterna Magica (IJburg) ontwikkeld (natuurlijk leren + IKC));
 • Vanaf 2005: als taak: voorzitter van de federatie voor openbaar onderwijs in Amsterdam bestaande uit zes stichtingen 

01 08 1998 – 16 08 2004

Clusterdirecteur bij de Bestuurscommissie voor Openbaar Onderwijs Almere (nu ASG)


01 08 1995 – 01 08 1998

Directeur obs De Klaverweide te Almere 


01 08 1986 – 01 08 1995

Directeur van obs De Grote Beer te Duivendrecht, gemeente Ouder Amstel.


Diversen

 • Tot augustus 2006 lid van het landelijk bestuur van de Algemene Vereniging van Schoolleiders in Utrecht. 
 • 2001 - 2006 lid van de registratiekamer Bovenschools Management van de Nederlandse Schoolleiders Academie. 
 • Diverse bestuursfuncties in amateur (theater)danswereld. 
 • Mede schrijver programma D66 Almere 2006, 2010, 2014
 • Bestuurslid D66 Almere 2005- 2010
 • Onderhandelaar D66 coalitie Gemeente Almere 2010
 • Leider coalitie-besprekingen gemeente Almere maart-mei 2014

Functies verleden:

 • Lid adviesraad Universitaire PABO (Universiteit van Amsterdam), 2010
 • Lid werkgroep kwaliteit PO-Raad, adviesorgaan van de PO Raad
 • Lid werkgroep bestuurszaken, Taskforce Kinderopvang
 • Lid VNG commissie Onderwijs, cultuur en sport sinds 2011
 • voorzitter werkgroep G40 Jeugd/WMO
 • Lid Kopgroep wethouders Kindcentra/ Lid regiegroep Kindcentra2020
 • Voorzitter bestuur GGD Flevoland

Functies tot heden

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Opvoeden.nl 
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Orion (openbaar V-SO Amsterdam)
 • Lid Raad van Advies landelijke onderwijsinspectie (vanaf maart 2018)